លោក ម៉ម សូណង់ដូ ត្រឡប់ធ្វើជាប្រធាន គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ

នៅថ្ងៃ អាទិត្យ ១១រោច ខែផល្ធុន ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ បានធ្វើកម្មវិធីសមាជវិសមញ្ញមួយដើម្បី អញ្ជើញលោក ម៉ម សូណង់ដូ ធ្វើជាប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ទន្ទឹមនិងនោះក៏មានការតែងតាំងអនុប្រធានគណបក្សចំនួន ២រូប ផងដែរគឺ លោក ផាត់ ស៊ីកាន និងលោក ហាង គឹមស្រឿន ដោយឯកភាព អនុម័តពីសមាជិក ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីសមាជវិសមញ្ញ ។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

Video


Gallery