អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣~៩ វិច្ឆិកា ២០១៨

គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ សូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះសរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣~៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ ។

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ