ការហែរក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត របស់គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្ត ព្រៃវែង ។

គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានលោក ម៉ម សូណងដូ ជាប្រធាន បានធើ្វការហែរក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពី សមាជិក សមាជិកា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសេ្នហាជាតិ ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង ។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

Video


Gallery