កម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋ ៖ មូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមិនចូលចិត្តរួបរួមគ្នា?

នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៨ ដល់ម៉ោង ១៩ ល្ងាច លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ បានអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋ ហើយប្រធានបទនោះគឺ « មូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមិនចូលចិត្តរួបរួមគ្នា? » មានលោក យ៉ែម បូរិន ជាអ្នកសម្របសម្រួល។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ