សកម្មភាពរបស់គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដាក់ស្លាកគណបក្សតាមបណ្តា ឃុំ ស្រុក ខេត្ត ។

គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ បានធ្វើការដាក់ស្លាករបស់គណបក្សមួយចំនួនធំ តាមបណ្តា ឃុំ ស្រុក និងខេត្តនានា ដើម្បីទ្រាមរួចជាស្រេចក្នុងការឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ​ ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានលេខរៀងទី ៦ នៃការបោះឆ្នោតអណ្តិតទី ៦ នេះ ។

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ