លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណបក្ស បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ។

ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធាន ម៉ម សូណង់ដូ បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិ ចុងកោអ សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ