លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណបក្ស បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្ត កំពង់ចាម ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធាន ម៉ម សូណង់ដូ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណបក្ស បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង បរិវេណវត្ត តាំងក្រសាំង ដែលស្ថិតនៅភូមិ ត្រាវឃ្នី ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ។ បញ្ជាក់ផងដែរថា ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគឺ ២៦០០ នាក់ ។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ