លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណបក្ស បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្ត ព្រៃវែង ។

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ អមដំណើរដោយលោក ផាត់ ស៊ីកាន និងលោក ហ៊ាង គឹម ស្រឿន អនុប្រធាន លោក ឡាយ ណារិន អគ្គលេខា គណបក្ស និងមន្ត្រីគណបក្សមួយចំនួនទៀត បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ខេត្តព្រៃវែង។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ