រីករាយពិធីបណ្យុកាន់បិណ្ឌ នឹងពិធីបណ្យុភ្ជុំបិណ្ឌ

គណបក្ស សំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ សូមគោរពជូនពរ បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូប ឲ្យជួបតែសុភមង្គល និងរីករាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែង ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជានិច្ច ។

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ